Truy cập nội dung luôn

xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tu 15: thầy Nguyễn Tống Châm 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE

TRƯỜNG THPT NGUYỄN NGỌC THĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

 

Ảnh mầu
4 x 6
(đóng dấu giáp lai)

 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN TỐNG CHÂM. Nam, nữ: Nam

2. Tên gọi khác: (Không)

3. Ngày, tháng, năm sinh: 11/05/1977

4. Nguyên quán: xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

5. Hộ khẩu thường trú: Ấp 5, Xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

6. Dân tộc: Kinh

7. Nơi công tác: Trường trung học phổ thông Nguyễn Ngọc Thăng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

8. Chức vụ hiện tại:

- Chính quyền: Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Ngọc Thăng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

- Đảng: Đảng ủy viên - Bí thư chi bộ tổ 2 thuộc Đảng bộ Trung học phổ thông Nguyễn Ngọc Thăng ( nhiệm kì 2015-2020 ).

9. Trình độ đào tạo: Đại học. Chuyên ngành: Địa lý

10. Học hàm, học vị: Không

11. Ngạch lương đang hưởng: 15.113, phụ cấp chức vụ: 0.25

12. Năm vào ngành giáo dục: 01/09/1999

13. Số năm trực tiếp giảng dạy: 21 năm

14. Số năm công tác tại vùng khó khăn: (Không)

15. Địa chỉ liên hệ: Trường THPTNguyễn Ngọc Thăng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

16. Điện thoại nhà riêng: (Không). Di động: 0377182380

17. Quá trình công tác:

Thời gian

Chức vụ, đơn vị công tác

Từ tháng 09 năm 1999 đến tháng 08 năm 2009

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 

Từ tháng 09 năm 2009 đến tháng 01 năm 2020

Tổ trưởng tổ Sử-Địa-GDCD Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG

1. Phẩm chất chính trị:

Bản thân luôn trung thành với tổ quốc; chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tuân thủ các  nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

2. Đạo đức, lối sống

Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc luôn được đồng nghiệp và nhân dân thương yêu, kính trọng; luôn tiên phong trong việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Bản thân luôn có ý thức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018 được Huyện ủy tặng giấy khen gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3. Tài năng sư phạm xuất sắc và công lao đối với sự nghiệp giáo dục

a) Tài năng sư phạm:

Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học: 2012-2013, giáo viên dạy giỏi cấp trường các năm học: 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018.

Giảng dạy, đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của người học; Chất lượng bộ môn ở các lớp được phân công giảng dạy luôn vượt chỉ tiêu nhà trường đề ra; Tỉ lệ học sinh khá giỏi của bộ môn ngày càng được chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn phụ thuộc vào sự phân công của Ban giám hiệu theo từng năm. Cụ thể:

 Năm học

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

2009-2010

25%

 

35%

30%

10%

2010-2011

21%

 

34.3%

37%

7.7%

2011-2012

23.4%

 

45.5%

30.2%

0.95%

2012-2013

38%

 

40.5%

20%

1,5%

2013 - 2014

40%

 

42%

15%

3%

2014 - 2015

45%

 

35%

 

15%

5%

2015 - 2016

51.3%

 

32.2%

15.2%

1.3%

2016-2017

63.6%

 

35.5%

0.9%

 

2017-2018

83.1%

 

16.9%

 

 

2018-2019

79.6%

19.5%

 

0.9%

 

 

Chủ nhiệm, đạt chất lượng hiệu quả khá cao, bản thân luôn tìm tòi những giải pháp giáo dục thích hợp, gần gủi giúp đỡ các em một cách kịp thời, kết hợp thường xuyên giữa ba môi trường, nhà trường-gia đình –xã hội; chất lượng lớp chủ nhiệm được phân công vượt chỉ tiêu nhà trường đề ra, tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng và tỉ lệ tốt nghiệp cao. Cụ thể:

Năm học 2009-2010 (chủ nhiệm lớp 11A2) tỉ lệ 100% lên lớp thẳng. Năm học 2010-2011 (chủ nhiệm lớp 11A9) tỉ lệ 100% lên lớp thẳng. Năm 2013-2014 (chủ nhiệm lớp 12A1) tỉ lệ tốt nghiệp100% . Năm 2015-2016 (chủ nhiệm lớp 12A7) tỉ lệ tốt nghiệp 94,5%. Năm 2016-2017(chủ nhiệm lớp 12A1) tỉ lệ tốt nghiệp100% . Năm 2017-2018 (chủ nhiệm lớp 12A5) tỉ lệ  tốt nghiệp 100%. Năm 2018-2019 (chủ nhiệm lớp 12A6) tỉ lệ tốt nghiệp đạt 100%.

Giúp đỡ được 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi.

b) Sáng kiến

TT

Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (chủ trì)

Cấp nghiệm thu, xếp loại

Năm nghiệm thu

1.

Phương pháp rèn luyện các kĩ năng sử dụng AtLat địa lí

QĐ số 481 /QĐ-SGD&ĐT 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2011

2.

Hướng dẫn học sinh kĩ năng sử dụng atlat ở một số chương trong chương trình địa lý 12

QĐ số 511 /QĐ-SGD&ĐT 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo

2012

3.

Hướng dẫn học sinh kĩ năng sử dụng atlat trong chương trình địa lý 12

QĐ số 508 /QĐ-SGD&ĐT 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo

2013

4.

Hướng dẫn kĩ năng sử dụng atlat trong chương trình 12

QĐ số 464 /QĐ-SGD&ĐT ngày 15 /05 /2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2014

5.

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi"

QĐ số 493 /QĐ-SGD&ĐT ngày 01 /06 /2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo

 

2015

6.

Phương pháp thảo luận nhóm phát huy tính tích cực trong giảng dạy địa lí.

 QĐ số12440 /QĐ-SGD&ĐT ngày 29 /05 /2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo

 

2017

7.

Sử dụng tiếng anh thông qua một số công cụ để tìm kiếm cập nhật thông tin trên mạng ( internet ) nhằm phục vụ giảng dạy một số nội dung chương trình địa lý 10.

QĐ số345/QĐ-SGD&ĐT ngày 04 /06 /2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo

 

2018

8.

Giáo viên chủ nhiệm với công tác tư vấn học đường ở trường THPT

QĐ số345/QĐ-SGD&ĐT ngày 04 /06 /2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo

2018

9.

Phương pháp và kỹ thuật thiết kế bài học hướng dẫn học sinh tự học môn địa lý.

QĐ số 345 /QĐ-SGD&ĐT ngày 04 /06 /2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo

 

2018

10.

Chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn địa lý 12

QĐ số 2565 /QĐ-SGD&ĐT ngày 28 /05 /2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo

 

2019

Những sáng kiến trên được áp dụng mang lại hiệu quả trong đơn vị và được đồng nghiệp các dơn vị ứng dụng trong giảng dạy.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi: Từ năm 2009-2010 đến năm 2018-2019

Năm học

Số lượng giải các cấp

Cấp tỉnh

Quốc gia

2009-2010

1 giải 3

 

2013 - 2014

2 giải nhì, 2 khuyến khích

 

2015 - 2016

2 khuyến khích

 

 2016-2017

4 khuyến khích

 

2017-2018

2 khuyến khích

 

2018-2019

3 nhì, 2 giải ba

 

 

- Giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên, dạy giỏi: cô Nguyễn Yến Nhi, cô Trần Thị Thanh phẳng.

c) Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được ghi nhận.

- Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua: 10 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và một danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

TT

Năm

Danh hiệu

Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định

1.

2009-2010

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Quyết định số 07/QĐ-SGD&ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

2.

2010-2011

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Quyết định số 595/QĐ-SGD&ĐT ngày 09 tháng 8 năm 2011 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

3.

2011-2012

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Quyết định số 428/QĐ-SGD&ĐT ngày 1 tháng 8 năm 2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

4.

2012-2013

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Quyết định số 730/QĐ-SGD&ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

5.

2013-2014

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Quyết định số 745/QĐ- SGD&ĐT ngày 17 tháng 7 năm 2014của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

6.

2014-2015

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Quyết định số 805/QĐ-SGD&ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre.

7.

2015-2016

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Quyết định số 793/QĐ-SGD&ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre.

8.

2016-2017

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Quyết định số 12750/QĐ-SGD&ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre.

9.

2017-2018

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Quyết định số 612/QĐ- SGD&ĐT ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

10.

2018-2019

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Quyết định số 562/QĐ-SGD&ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

11

2014-2015

Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Quyết định số 1866/QĐ-UBND, bằng số 14, cấp ngày 21 tháng 9 năm 2015.

- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận

TT

Năm

Hình thức, nội dung khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

1.

2011

Bằng khen UBND tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm học liên tục (2009-2011)

Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 08/9/2011, bằng số: 79

2.

2013

Bằng khen UBND tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm học liên tục (2011-2013)

Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 3 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Bến Tre , bằng số 81

3.

2015

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 4185/QĐ-BGDĐT ngày 7 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.

2018

Bằng khen liên đoàn lao động tỉnh

Quyết định số 213/QĐ-LĐLĐ, cấp ngày 7  tháng  11 năm 2018.

5.

2018

Bằng khen Thủ tướng chình phủ

Quyết định số 1732/QĐ-TTg, cấp ngày 11  tháng 12  năm 2018.

6.

2019

Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 4109/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, sinh viên, đồng nghiệp, với ngành và xã hội:

- Bản thân không ngừng nổ lực học tập và rèn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn, luôn giữ gìn đạo đức, tác phong đúng chuẩn mực nghề giáo; luôn là tấm gương sáng để học sinh noi theo, đồng nghiệp yêu mến, phụ huynh tin tưởng.

- Bản thân luôn gương mẫu trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới việc kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong công  tác giảng dạy. Bản thân được cử đi tập huấn  từ năm 2013 đến nay và hoàn thành tốt nhiệm vụ báo cáo viên của Sở.

- Tích cực dự giờ đồng nghiệp trong tổ, trường và liên trường nhằm tiếp thu những phương pháp mới, đồng thời cũng chia sẽ những kinh nghiệm hay qua đó góp phần nâng cao chất lượng bộ môn. Đặc biệt trong năm học 2017 - 2018, 2018 - 2019 tôi luôn chia sẽ với đồng nghiệp những sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tự học của học sinh và được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục trong năm 2019.

- Trong chuyên môn luôn có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề. Luôn tìm tòi, chọn lọc các giải pháp để đạt hiệu quả cao nhất trong từng tiết dạy. Đặc biệt chú ý đến việc phát huy tính tự học của học sinh. Trong những năm qua chất lượng giảng dạy bộ môn luôn vượt chỉ tiêu đề ra.

đ) Đóng góp xây dựng đơn vị:

- Với hoạt động giảng dạy: Bản thân đã không ngừng phấn đấu tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng bộ môn; tích cực đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin để các tiết dạy đạt hiệu quả cao nhất. Với vai trò là tổ trưởng chuyên môn tôi luôn có những thay đổi trong sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tổ chức cho các môn xâ dựng tiết dạy theo chủ đề, tiết dạy theo hướng phát huy năng lực người học.

- Với hoạt động chủ nhiệm: Bản thân tích cực, chủ động kết hợp dạy chữ và dạy người, tìm ra những giải pháp giáo dục tích cực để đem lại hiệu quả tốt nhất cho lớp chủ nhiệm.

- Công tác Đảng :

- Bản thân là Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ tổ 2 nên tôi luôn tích cực tham gia, đóng góp xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ. Triển khai và chỉ đạo đội ngũ thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định và các văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý. Tích cực tham gia vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể trong nhà trường.  Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt với chi bộ và gương mẫu thực hiện mọi nghĩa vụ công dân nơi cư trú, kết quả của bản thân được Đảng bộ đánh giá từ năm học 2015-2019:

+ Năm học 2014-2015: được Chi bộ Đảng đánh giá đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Từ năm học 2015-2016: được Chi bộ Đảng đánh giá đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Từ năm học 2016-2017: được Chi bộ Đảng đánh giá đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Từ năm học 2017-2018: được Chi bộ Đảng đánh giá đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Từ năm học 2018-2019: được Chi bộ Đảng đánh giá đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phối hợp tốt với các tổ chức chính trị, Đoàn thể trong nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị nơi công tác. Tham gia xây dựng tổ chức Đảng, làm tốt công tác phát triển Đảng viên. Thường xuyên giữ mối quan hệ với chi bộ, Đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Công đoàn:

- Bản thân tham gia đầy đủ các phong trào của Công đoàn, thực hiện tốt các cuộc vận động và động viên các thành viên trong tổ cùng tham gia các cuộc vận động như: một ngày lương vì tuổi thơ, quỹ tình nghĩa người nghèo, mái ấm công đoàn và ủng hộ cho các đồng bào ở các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ tháng năm 2018.

- Phối hợp với chính quyền, Ban chấp hành Công đoàn tổ chức các phong trào thi đua "Dạy tốt - học tốt", thi đấu, giao lưu thể thao trong trường và giữa các trường trong trong và ngoài huyện qua các ngày lễ lớn.

- Luôn tiên phong trong các phong trào đoàn thể và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá công đoàn từ năm học 2009-2010 đến năm học 2018-2019 luôn là công đoàn viên xuất sắc, năm 2018 nhận bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh.

e) Kỷ luật: (Không)

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin đã kê khai. 

Xác nhận, đánh giá của đơn vị

Phước Long,  ngày 15 tháng 1 năm 2020

Người khai

 

 

 

Nguyễn Tống Châm

 

 

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos Videos

Tất cả videos
PV TT Ga ve xet tuyen(18-10)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 365

Chi tiết tin

Người tốt việc tốt
16/07/2018


 

          Cuộc sống ngày nay đang hối hả quay cuồng với nhịp độ phát triển của khoa học, của nền kinh tế thị trường, khi những bon chen vụ lợi đang dần len lỏi ở mọi góc cạnh của xã hội thì con người ngày càng dễ tha hóa về phẩm chất, tính cách. Giới trẻ hiện nay lại càng dễ tiêm nhiễm lối sống thích đua đòi, thích chưng diện, thích hưởng thụ, ích kỉ, tham lam. Nhưng đa số giới trẻ hiện nay vẫn giữ được lối sống sống năng động, sáng tạo, trung thực, biết yêu thương, chia sẻ, tình nguyện vì cộng đồng… Đó là những hành động đẹp đáng để chúng ta nêu gương.  

            Ngày 5/10 vừa qua, trong giờ ra chơi Trỗi học lớp 11A3 cùng với một số bạn xuống căn tin dự định mua nước uống, trên đường đi em đã đánh rơi số tiền 500.000đ và khi biết mình mất tiền em rất buồn vì đó là số tiền mà mẹ đã tích góp, làm lụng để em có tiền đóng học phí. Nhưng vì bất cẩn nên em đã để mất tiền lúc nào không hay.

            Tưởng đâu số tiền đó đã không còn nữa nhưng khi tiếng loa phóng thanh của trường vang lên “ Hôm nay, học sinh nào có đánh rơi tiền đến gặp giáo viên trực nhận lại”  Trỗi vội vàng lên gặp giáo viên trực và được nhận lại số tiền mình vừa đánh rơi từ một bạn học lớp 11A5. Người bạn tốt bụng đó tên là Đặng Thị Phương Thảo.

            Theo lời kể của Thảo, em cho biết “Khi em trên đường đến phòng tin học, lối đi qua hội trường em đã nhặt được 500.000 đ, lúc đó em có nhìn xung quanh nhưng không thấy bạn nào cũng không biết của ai nên đem lại cho giáo viên trực”

            Khi được hỏi “ Vì sao em muốn trả lại tiền cho bạn? Với số tiền này em có thể mua được những thứ mà em thích .” Thảo hồn nhiên trả lời “ Lúc trước em cũng hay làm mất tiền nhưng số tiền không nhiều mà em cũng rất buồn, em cứ nghĩ bạn nào mất số tiền lớn như vậy chắc buồn nhiều lắm và em cũng nghĩ bạn cầm tiền lớn nhưng vậy chắc để đóng tiền cho thầy cô, nếu em lấy đi thì tiều đâu bạn đóng”

            Câu trả lời của Thảo rất thật thà, không trao chuốt nghĩ sao nói vậy nhưng hành động của Thảo đẹp biết bao. Có lẽ bài học“ Lương tâm” sống trung thực, tín nghĩa ( GDCD 10) đã thấm sâu vào Thảo.

            Đã có không ít một bộ phận nhỏ học sinh có lối sống ít kỉ, tham lam, thiếu trung thực nhưng vẫn còn đó những hành động đẹp dù rất nhỏ trong cuộc sống hôm nay. Việc làm của em không có gì to lớn chỉ là  “Nhặt được của rơi trả lại người mất” nhưng việc làm của em đã đánh thức các bạn học sinh trong trường về sự quan tâm đến cuộc sống xung quanh mình, biết sống trung thực và hiểu ra rằng ai cũng có cơ hội để làm việc tốt, chỉ cần mình có một tấm lòng, một trái tim biết yêu thương.

Thông báo Thông báo

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Không tìm thấy văn bản!

Liên kết Liên kết